English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Orzecznictwo Lekarskie
Adres strony WWW: http://www.ol.21net.pl/?lang=pl
ISSN: 1732-8152
Index Copernicus: 2004: 0,00 ; 2005: 0,00 ; 2007: 4,17 ; 2008: 4,17
Punktacja MNiSZW: 2008: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 4 ; 2012a: 4
Data początkowa: 2004-2014
Data online: 2004-2014
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polskie Towarzystwo Orzecznictwa Lekarskiego
Symbol UKD: 614.25
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2004/1/1-2014/9/1
Abstrakty: 2004/1/1-2014/9/1
Pełne teksty: 2006/3/2-2014/9/1
Wskazówki dla autorów: http://www.ol.21net.pl/ole.php?o=IN
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-05-24
Dziedzina:medycyna
medycyna sądowa
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »