English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Diabetyk
Adres strony WWW: http://www.diabetyk.pl/roznosci-na-diabetyk-pl/diabetyk-magazyn/
ISSN: 0860-8105
Index Copernicus: 2006: 2,52 ; 2007: 2,62 ; 2008: 2,62
Data początkowa: 1988
Data online: 2012
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków. Zarząd Główny (Bydgoszcz) ; Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę PRL (Bydgoszcz)
Symbol UKD: 616
Częstotliwość: miesięcznik
Spisy treści: 2012/10-2013/9 ; [numer bieżący]
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-07-09
Dziedzina:diabetyka
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »