English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Kardiologia w Praktyce
Adres strony WWW: http://www.mededu.pl/periodical/7/kardiologia_w_praktyce
ISSN: 1643-9961
Index Copernicus: 2007: 2,97 ; 2008: 2,96 ; 2009: 2,84 ; 2010: 2,87 ; 2011: 2,81 ; 2012: 2,05 ; 2013: 2,66 ; 2014: 28,15 ; 2015: 35,90
Punktacja MNiSZW: 2009b: 2 ; 2010a: 2 ; 2012: 2 ; 2012a: 2 ; 2013: 2 ; 2014: 2 ; 2015: 4 ; 2016: 4 ; 2017s: 4
Data początkowa: 2002
Data online: 2010
Wydawca/Instytucja sprawcza: Wydaw. Medical Education
Symbol UKD: 616.12
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2010/2 ; 2010/4-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-11-20
Dziedzina:medycyna
choroby układu krążenia
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »