English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Anestezjologia i Ratownictwo
Adres strony WWW: http://www.anestezjologiairatownictwo.pl/
ISSN: 1898-0732
Index Copernicus: 2007: 3,60 ; 2008: 5,29 ; 2009: 5,66 ; 2010: 5,95 ; 2011: 6,00 ; 2012: 4,58 ; 2013: 4,84 ; 2014: 61,38 ; 2015: 69,88
Punktacja MNiSZW: 2010a: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8
Data początkowa: 2007
Data online: 2012
Wydawca/Instytucja sprawcza: Wydaw. Akademia Medycyny
Symbol UKD: 616-089.5 ; 614.88
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2012/1-
Abstrakty: 2012/1-
Pełne teksty: 2012/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.akademiamedycyny.pl/home-3-3/anestezjologia-i-ratownictwo/dla-autorow/regulamin/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-11-30
Dziedzina:medycyna
anestezjologia
ratownictwo
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »