English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Discussiones Mathematicae. Probability and Statistics
Poprzednie tytuły: Discussiones Mathematicae: 1975-1994
Discussiones Mathematicae. Algebra and Stochastic Methods: 1995-1999
Adres strony WWW: http://www.discuss.wmie.uz.zgora.pl/ps/index.php
DOI: 10.7151/dmps
ISSN: [e]2084-0381 ; [p]1509-9423
Index Copernicus: 2015: 78,45
Punktacja MNiSZW: 2008: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 10 ; 2014: 10 ; 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 10
Data początkowa: 1975
Data online: 1995
Wydawca/Instytucja sprawcza: Politechnika Zielonogórska. Instytut Matematyki
Symbol UKD: 51
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 1995/15/2-2017/1-2
Abstrakty: 1995/15/2-2017/1-2
Pełne teksty: 2000/21/2-2017/1-2
Wskazówki dla autorów: http://www.discuss.wmie.uz.zgora.pl/ps/authors_guid.htm
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-11-20
Dziedzina:matematyka
Indeksowane w:EBSCO Academic Search Complete
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »