English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Discussiones Mathematicae. Graph Theory
Poprzednie tytuły: Discussiones Mathematicae: 1975-1994
Adres strony WWW: http://www.discuss.wmie.uz.zgora.pl/gt/index.php
DOI: 10.7151/dmgt
ISSN: [e]2083-5892 ; [p]1234-3099
Impact Factor: 2014: 0,282 ; 2015: 0,349 ; 2016: 0,302 ; 2017: 0,601
Index Copernicus: 2012: 6,98 ; 2013: 6,76 ; 2014: 152,82 ; 2015: 142,82
Punktacja MNiSZW: 2007: 6 ; 2009a: 6 ; 2010a: 9 ; 2012: 8 ; 2012a: 8 ; 2013: 10 ; 2014: 10 ; 2015: 15 ; 2016: 15 ; 2017s: 15
Data początkowa: 1975
Data online: 1995
Wydawca/Instytucja sprawcza: Politechnika Zielonogórska
Symbol UKD: 51
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1995/15/1-
Abstrakty: 1995/15/1-
Pełne teksty: 1995/15/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-07-09
Dziedzina:matematyka
Indeksowane w:Science Citation Index Expanded (Web of Science Core Collection)
EBSCO Academic Search Complete
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
Scopus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »