English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Acta Cassubiana
Adres strony WWW: https://www.instytutkaszubski.pl/acta
Drugi adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/474/
ISSN: 1509-5703
Index Copernicus: 2012: 4,23 ; 2013: 5,25 ; 2014: 45,30 ; 2015: 45,02 ; 2016: 46,47
Punktacja MNiSZW: 2009b: 2 ; 2010a: 2 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 6
Data początkowa: 1999
Data online: 1999
Wydawca/Instytucja sprawcza: Instytut Kaszubski
Symbol UKD: 94(438) ; 008(438) ; 913(438)
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1999/1-
Abstrakty: 1999/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-11-29
Dziedzina:historia i archiwistyka
filologia
Indeksowane w:BazHum
PBB - Polska Bibliografia Bibliologiczna
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »