English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Engineering Management in Production and Services
Poprzednie tytuły: Scientific Fascicles - Białystok Polytechnics. Studies in Economics and Management: 1994
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie: 1999-2009
Ekonomia i Zarządzanie: 2010-2016 (ISSN [e]2300-0813 ; [p]2080-9646)
Adres strony WWW: http://jem.pb.edu.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-journal-2080-9646-ekonomia_i_zarzadzanie
Trzeci adres
strony WWW:
http://pbc.biaman.pl/dlibra/sresults?action=SearchSimilarAction&eid=10075
Czwarty adres
strony WWW:
https://content.sciendo.com/view/journals/emj/emj-overview.xml
DOI: 10.12846/j.em ; 10.1515/emj
ISSN: [e]2543-912X ; [p]2543-6597
Index Copernicus: 2012: 4,91 ; 2013: 6,38 ; 2014: 73,78 ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2007: 2 ; 2009a: 2 ; 2010a: 2 ; 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 7 ; 2014: 7 ; 2015: 11 ; 2016: 11 ; 2017s: 11
Data początkowa: 1994
Data online: 2002
Wydawca/Instytucja sprawcza: Politechnika Białostocka
Symbol UKD: 330 ; 65.01
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2002/7-2017/4
Abstrakty: 2002/7-2017/4
Pełne teksty: 2002/7-2017/4
Uwagi: Każdy tom opublikowany osobno. Aby odnaleźć spisy treści i artykuły, należy skorzystać z wyszukiwarki PBC (także pod starym tytułem).
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-05-21
Dziedzina:ekonomia
organizacja i zarządzanie
Indeksowane w:BazTech
BazTech2
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
BazEkon
Scopus
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »