English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Matematyka, Fizyka, Chemia
Poprzednie tytuły: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Białymstoku. Matematyka, Fizyka, Chemia: 1970-1974
Adres strony WWW: http://pbc.biaman.pl/publication/741
ISSN: 0208-8983
Data początkowa: 1970-2001
Data online: 2001-2001
Wydawca/Instytucja sprawcza: Politechnika Białostocka
Symbol UKD: 51 ; 53 ; 54 ; 62
Częstotliwość: nieregularne
Spisy treści: 2001/20
Abstrakty: 2001/20
Pełne teksty: 2001/20
Uwagi: Każdy tom opublikowany osobno. Aby odnaleźć spisy treści i artykuły, należy skorzystać z wyszukiwarki. Czasopismo nie ukazuje się
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-05-21
Dziedzina:matematyka
fizyka
chemia
Indeksowane w:BazTech
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »