English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Architecturae et Artibus
Poprzednie tytuły: Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Nauki Techniczne: 1974-1982
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Nauki Techniczne. Architektura: 1983-2001
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Architektura: 2002-2009
Adres strony WWW: http://www.aeawa.pb.edu.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://pbc.biaman.pl/dlibra
ISSN: 2080-9638
Index Copernicus: 2012: 4,13 ; 2013: 4,10 ; 2014: 49,04 ; 2015: 52,47
Punktacja MNiSZW: 2009b: 2 ; 2010a: 2 ; 2012: 3 ; 2012a: 3 ; 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 1974
Data online: 2009
Wydawca/Instytucja sprawcza: Politechnika Białostocka
Symbol UKD: 72
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2002/19-2007/20 ; 2009/1/1-
Abstrakty: 2002/19-2007/20 ; 2009/1/1-
Pełne teksty: 2002/19-2007/20 ; 2009/1/1-
Uwagi: Każdy tom opublikowany osobno. Aby odnaleźć spisy treści i artykuły, należy skorzystać z wyszukiwarki PBC (także pod starym tytułem).
Wskazówki dla autorów: http://www.wa.pb.edu.pl/Do_pobrania_aea.html
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-05-21
Dziedzina:architektura
Indeksowane w:BazTech
BazTech2
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »