English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Inżynieria Powierzchni
Poprzednie tytuły: Powłoki Ochronne: 1973-1994
Metaloznawstwo i Obróbka Cieplna: 1973-1986
Metaloznawstwo. Obróbka Cieplna. Inżynieria Powierzchni: 1987-1994
Adres strony WWW: http://www.inzynieriapowierzchni.pl
Drugi adres
strony WWW:
http://www.imp.edu.pl/wydaw/streszcz_pl/stresz.html
DOI: 10.5604/01.3001
ISSN: 1426-1723
Index Copernicus: 2012: 3,80 ; 2013: 4,18 ; 2014: 60,91 ; 2015: 56,39
Punktacja MNiSZW: 2008: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8
Data początkowa: 1996
Data online: 2009
Wydawca/Instytucja sprawcza: Instytut Mechaniki Precyzyjnej (Warszawa)
Symbol UKD: 620.197
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2009/14/1-
Abstrakty: 2009/14/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-11-18
Dziedzina:mechanika
materiałoznawstwo
Indeksowane w:BazTech
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »