English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance
Poprzednie tytuły: Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomiki Produkcji. Zagadnienia Ekonomiki Przemysłu: 1971-1987
Zagadnienia Ekonomiki Przemysłu: 1991-1992
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego: 1993-2011
Adres strony WWW: http://pim.wzr.pl/nauka/index.php?str=126
Drugi adres
strony WWW:
http://jmf.wzr.pl
Trzeci adres
strony WWW:
http://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/zif
ISSN: 2084-5189
Index Copernicus: 2011: 3,33 ; 2012: 5,59 ; 2013: 4,67 ; 2014: 52,74 ; 2015: 60,12
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 7 ; 2014: 7 ; 2015: 9 ; 2015a: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10
Data początkowa: 1971
Data online: 2003
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Gdański. Wydział Zarządzania
Symbol UKD: 338.45
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2003/1-2017/2
Abstrakty: 2003/1-2017/2
Pełne teksty: 2011/4/8-2017/2
Wskazówki dla autorów: http://pim.wzr.pl/nauka/index.php?str=542
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-05-21
Dziedzina:organizacja i zarządzanie
finanse
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities2
IC Journals Master List
IC Journals Master List2
BazEkon
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »