English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Rocznik Teologii Katolickiej
Adres strony WWW: http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/1177
Drugi adres
strony WWW:
http://pbc.biaman.pl/dlibra/publication?id=2308
Trzeci adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/76/
DOI: 10.15290/rtk
ISSN: 1644-8855
Index Copernicus: 2012: 4,06 ; 2013: 4,47 ; 2014: 59,61 ; 2015: 65,26
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 8 ; 2014: 8 ; 2015: 9 ; 2015a: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10 ; 2019: 20
Data początkowa: 2002
Data online: 2002
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet w Białymstoku. Katedra Teologii Katolickiej
Symbol UKD: 2
Częstotliwość: 3/rok
Spisy treści: 2002/1-
Abstrakty: 2002/1-
Pełne teksty: 2002/1-
Wskazówki dla autorów: http://rtk.uwb.edu.pl/zasady_publikacji.php
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-11-27
Dziedzina:religioznawstwo i teologia
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »