English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Slavica Lodziensia
Poprzednie tytuły: Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe: 2004-2014 (ISSN: 1733-4802)
Adres strony WWW: https://czasopisma.uni.lodz.pl/slav/index
Drugi adres
strony WWW:
http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/2137
Trzeci adres
strony WWW:
http://www.slavica.uni.lodz.pl/index.php/czasopismo
Czwarty adres
strony WWW:
https://czasopisma.uni.lodz.pl/slowianskie/index
DOI: 10.18778/1733-4802
ISSN: 2544-1795
Index Copernicus: 2012: 3,75 ; 2013: NI ; 2014: NI ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2007: 2 ; 2009a: 2 ; 2009b: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2017s: 4
Data początkowa: 2004
Data online: 2004
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Łódzki. Katedra Filologii Słowiańskiej
Symbol UKD: 811.16 ; 82 ; 008
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2008/5-2013/10 ; 2017/1-
Abstrakty: 2008/5-2013/10 ; 2017/1-
Pełne teksty: 2008/5-2009/6 ; 2017/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-05-20
Dziedzina:kulturoznawstwo
językoznawstwo
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities2
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »