English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Polish Hyperbaric Research
Poprzednie tytuły: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej: 2000-2003
Adres strony WWW: http://www.phr.net.pl/
Drugi adres
strony WWW:
https://content.sciendo.com/view/journals/phr/phr-overview.xml
DOI: 10.13006/phr
ISSN: [e]2084-0535 ; [p]1734-7009
Index Copernicus: 2011: 4,28 ; 2012: 5,56 ; 2013: 5,51 ; 2014: 66,06 ; 2015: 93,47
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8 ; 2019: 20
Data początkowa: 2000
Data online: 2004
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej
Symbol UKD: 616.1:797.2:612
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2004/1-
Abstrakty: 2004/1-
Pełne teksty: 2004/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.phr.net.pl/infautor.php
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-05-20
Dziedzina:medycyna
biologia
fizyka
ochrona środowiska
ekologia
kultura fizyczna i sport
archeologia
Indeksowane w:BazTech
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection)
« Powrót do wyszukiwania »