English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej
Adres strony WWW: http://www.iaepan.edu.pl/czasopisma/kwartalnik/index.html
Drugi adres
strony WWW:
http://iaepan.vot.pl/wydawnictwo/czasopisma/kwartalnik-historii-kultury-materialnej/o-czasopismie
Trzeci adres
strony WWW:
http://rcin.org.pl/publication/73613
ISSN: 0023-5881
Index Copernicus: 2015: 50,35
Punktacja MNiSZW: 2007: 6 ; 2009a: 6 ; 2010a: 9 ; 2012: 12 ; 2012a: 12 ; 2013: 10 ; 2014: 10 ; 2015: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10
Kategoria ERIH: 2011: INT2
Data początkowa: 1953
Data online: 1993
Wydawca/Instytucja sprawcza: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Symbol UKD: 930.85 ; 94(438)::008
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1993/41-2017/65/4
Pełne teksty: 2013/6/1-2017/65/4
Wskazówki dla autorów: http://www.iaepan.edu.pl/a/index.php?option=com_content&view=article&id=216&Itemid=877&lang=pl#informacje-dla-autor%C3%B3w
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-11-17
Dziedzina:historia i archiwistyka
kulturoznawstwo
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
AGRO
Bibliografia Geografii Polskiej
IC Journals Master List
Scopus
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »