English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Materiały Archeologiczne
Adres strony WWW: http://ma.krakow.pl/badania-naukowe-w-mak/wydawnictwa/
Drugi adres
strony WWW:
http://materialyarcheologiczne.pl/
ISSN: 0075-7039
Punktacja MNiSZW: 2010a: 10 ; 2012: 10 ; 2012a: 10 ; 2013: 10 ; 2014: 10 ; 2015: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10
Kategoria ERIH: 2007: NAT
Data początkowa: 1959
Data online: 1959
Wydawca/Instytucja sprawcza: Muzeum Archeologiczne (Kraków)
Symbol UKD: 902/904(438)
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1959/1-2016/41
Abstrakty: 2001/32-2016/41
Pełne teksty: 2009/37-2016/41
Wskazówki dla autorów: http://materialyarcheologiczne.pl/pobierz.html
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-11-26
Dziedzina:archeologia
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
Anthropological Index Online
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »