English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Materiały Archeologiczne Nowej Huty
Adres strony WWW: http://ma.krakow.pl/badania-naukowe-w-mak/wydawnictwa/
ISSN: 0581-1112
Data początkowa: 1968
Data online: 1968
Wydawca/Instytucja sprawcza: Muzeum Archeologiczne (Kraków). Oddział (Kraków - Nowa Huta)
Symbol UKD: 902/904 (438)
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1968/1-2010/25
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-11-26
Dziedzina:archeologia
Indeksowane w:Anthropological Index Online
« Powrót do wyszukiwania »