English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Białostockie Teki Historyczne
Adres strony WWW: http://forum.amerykanistyczne.uwb.edu.pl/teki.php
Drugi adres
strony WWW:
http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/843
DOI: 10.15290/bth
ISSN: 1425-1930
Index Copernicus: 2012: 4,26 ; 2013: 4,68 ; 2014: 46,25 ; 2015: 59,25
Punktacja MNiSZW: 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 9 ; 2016: 9 ; 2017s: 9
Data początkowa: 1995
Data online: 2005
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet w Białymstoku. Instytut Historii
Symbol UKD: 93/99
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2006/4-
Pełne teksty: 2006/4-
Wskazówki dla autorów: http://forum.amerykanistyczne.uwb.edu.pl/teki.php
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-11-26
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »