English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Odrodzenie i Reformacja w Polsce
Adres strony WWW: http://www.semper.pl/orp.html
Drugi adres
strony WWW:
http://www.rcin.org.pl/publication/3851
Trzeci adres
strony WWW:
http://semper.pl/odrodzenieireformacja/
Czwarty adres
strony WWW:
http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/OR
ISSN: [e]2450-8349 ; [p]0029-8514
Index Copernicus: 2012: 3,57 ; 2013: NI ; 2014: NI ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2007: 6 ; 2009a: 6 ; 2010a: 9 ; 2010a: 10 ; 2012: 12 ; 2012a: 12 ; 2013: 10 ; 2014: 10 ; 2015: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10
Kategoria ERIH: 2007: NAT ; 2011: INT2
Data początkowa: 1956
Data online: 1994
Wydawca/Instytucja sprawcza: Instytut Historii PAN
Symbol UKD: 943.8::008 ; 284 (438)
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1956/1-
Pełne teksty: 2011/55-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-05-19
Dziedzina:historia i archiwistyka
kulturoznawstwo
Indeksowane w:BazHum
PBB - Polska Bibliografia Bibliologiczna
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »