English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Polish Cartographical Review
Poprzednie tytuły: Polski Przegląd Kartograficzny: 1923-2014 (ISSN 0324-8321)
Adres strony WWW: http://ppk.net.pl
Drugi adres
strony WWW:
https://content.sciendo.com/view/journals/pcr/pcr-overview.xml
Trzeci adres
strony WWW:
http://abc.boo.pl/ppk
Czwarty adres
strony WWW:
http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=4886
DOI: 10.1515/pcr
ISSN: [e]2450-6966 ; [p]2450-6974
Index Copernicus: 2013: 5,26 ; 2014: 53,08 ; 2015: 78,26
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 3 ; 2012a: 3 ; 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8 ; 2019: 20
Data początkowa: 1923-1934 ; 1969
Data online: 2007
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Kartograficzny
Symbol UKD: 528.9
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1923-1924/1/1-1933-1934/6/47 ; 1969/1/1-
Abstrakty: 2007/39/1-
Pełne teksty: 1923-1924/1/1-1933-1934/6/47 ; 2007/39/1-
Wskazówki dla autorów: http://ppk.net.pl/akcja3.php?info=2
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-05-19
Dziedzina:geodezja
Indeksowane w:BazTech
PBB - Polska Bibliografia Bibliologiczna
Bibliografia Geografii Polskiej
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »