English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
Adres strony WWW: http://rn.seria.com.pl/
DOI: 10.5604/01
ISSN: [e]2450-7296 ; [p]1508-3535
Index Copernicus: 2011: 4,22 ; 2012: 4,99 ; 2013: 4,75 ; 2014: 55,41 ; 2015: 60,09
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 7 ; 2012a: 7 ; 2013: 8 ; 2014: 8 ; 2015: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10
Data początkowa: 1999
Data online: 2005
Wydawca/Instytucja sprawcza: Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
Symbol UKD: 336.43
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Spisy treści: 2005/7/1-
Abstrakty: 2005/7/1-
Pełne teksty: 2005/7/1-
Wskazówki dla autorów: http://rn.seria.com.pl/pl/przygotowanie-prac.html
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-11-16
Dziedzina:rolnictwo
technologia żywności i żywienia
ekonomia
Indeksowane w:IC Journals Master List
BazEkon
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »