English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis
Poprzednie tytuły: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seria Nauk Społecznych. Filologia: 1955-1958
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze: 1960-2005
Adres strony WWW: http://www.filg.uj.edu.pl/StudiaLinguistica/
Drugi adres
strony WWW:
http://www.ejournals.eu/Studia-Linguistica/
DOI: 10.4467/20834624SL
ISSN: [e]2083-4624 ; [p]1897-1059
Index Copernicus: 2012: 7,41 ; 2013: 7,38 ; 2014: 99,60 ; 2015: 100,00
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 8 ; 2012a: 8 ; 2013: 9 ; 2014: 9 ; 2015: 13 ; 2015a: 14 ; 2016: 14 ; 2017s: 14
Data początkowa: 1955
Data online: 1995
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Jagielloński
Symbol UKD: 81
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1995/117 ; 2006/123-
Abstrakty: 2006/123-
Pełne teksty: 2006/123-
Wskazówki dla autorów: http://www.filg.uj.edu.pl/StudiaLinguistica/#wskazowki
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-11-16
Dziedzina:językoznawstwo
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities2
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
ERIH Plus
IC Journals Master List
Scopus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »