English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis
Poprzednie tytuły: Universitas Iagellonica Cracoviensis Acta Scientiarum Litterarumque. Schedae Litterariae
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seria Nauk Społecznych. Filologia: 1955-1958
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie: 1959-2003
Adres strony WWW: http://www.filg.uj.edu.pl/StudiaLitteraria/
Drugi adres
strony WWW:
http://www.wuj.pl/page,kat,katid,134,strona,Studia_Litteraria_Universitatis_Iagellonicae_.html
Trzeci adres
strony WWW:
http://www.ejournals.eu/Studia-Litteraria/
DOI: 10.4467/20843933ST
ISSN: [e]2084-3933 ; [p]1897-3035
Index Copernicus: 2012: 7,44 ; 2013: 7,69 ; 2014: 84.04 ; 2015: 88,18
Punktacja MNiSZW: 2009c: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 7 ; 2012a: 7 ; 2013: 8 ; 2014: 8 ; 2015: 14 ; 2016: 14 ; 2017s: 14
Data początkowa: 1955
Data online: 2009
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Jagielloński
Symbol UKD: 82
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2009/4-
Abstrakty: 2009/4-
Pełne teksty: 2010/5/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.filg.uj.edu.pl/StudiaLitteraria/#wskazowki
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-11-15
Dziedzina:literaturoznawstwo
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
ERIH Plus
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »