English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Przegląd Socjologii Jakościowej
Adres strony WWW: http://www.przegladsocjologiijakosciowej.org
Drugi adres
strony WWW:
http://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=492
Trzeci adres
strony WWW:
http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/1375
Czwarty adres
strony WWW:
https://czasopisma.uni.lodz.pl/socjak
DOI: 10.18778/1733-8069
ISSN: [e]1733-8069
Index Copernicus: 2011: 4,38
Punktacja MNiSZW: 2007: 6 ; 2009a: 6 ; 2010a: 9 ; 2012: 8 ; 2012a: 8 ; 2013: 8 ; 2014: 8 ; 2015: 13 ; 2016: 13 ; 2017s: 13 ; 2019: 20
Data początkowa: 2005
Data online: 2005
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania Instytutu Socjologii
Symbol UKD: 316
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2005/1/1-
Abstrakty: 2005/1/1-
Pełne teksty: 2005/1/1-
Uwagi: http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/351/
Wskazówki dla autorów: http://www.przegladsocjologiijakosciowej.org/authors_pl.php
Branżowe:NIE
Tylko online:TAK
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-11-25
Dziedzina:socjologia
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities2
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »