English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Obróbka Plastyczna Metali
Poprzednie tytuły: Obróbka Plastyczna: 1959-1987
Adres strony WWW: http://czasopismo.inop.poznan.pl/index.php/opm
Drugi adres
strony WWW:
http://www.inop.poznan.pl/informacja/wydawnictwa/obrobka-plastyczna-metali
Trzeci adres
strony WWW:
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-journal-0472-4313-obrobka_plastyczna_metali
ISSN: 0867-2628
Index Copernicus: 2012: 5,59 ; 2013: 6,03 ; 2014: 71,12 ; 2015: 77,72
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10
Data początkowa: 1959
Data online: 2005
Wydawca/Instytucja sprawcza: Instytut Obróbki Plastycznej
Symbol UKD: 621.7
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2005/16/1-
Abstrakty: 2005/16/1-
Pełne teksty: 2005/16/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.inop.poznan.pl/informacja/wydawnictwa/obrobka-plastyczna-metali#wytyczne-dla-autor%C3%B3w
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-05-18
Dziedzina:technologia mechaniczna
budowa i eksploatacja maszyn
Indeksowane w:BazTech
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »