English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Ornis Polonica
Poprzednie tytuły: Biuletyn Ornitologiczny Koła Naukowego Biologów Uniwersytetu Warszawskiego: 1960
Notatki Ornitologiczne: 1961-2009
Adres strony WWW: http://www.ornis-polonica.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://www.notatkiornitologiczne.pl/
ISSN: 2081-9706
Index Copernicus: 2012: 5,52 ; 2013: 5,80 ; 2014: 54,00 ; 2015: 56,93
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 3 ; 2012a: 3 ; 2013: 7 ; 2014: 7 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8
Data początkowa: 1960
Data online: 2005
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polskie Towarzystwo Zoologiczne. Sekcja Ornitologiczna
Symbol UKD: 598.2.19
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2005/46/1-
Abstrakty: 2005/46/1-
Pełne teksty: 2010/1-2017/58/2
Wskazówki dla autorów: http://www.ornis-polonica.pl/dla-autorow/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-05-18
Dziedzina:zoologia
Indeksowane w:BIOSIS Previews
Zoological Record
AGRO
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »