English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wszechświat
Adres strony WWW: http://www.wszechswiat.ptpk.org/
Drugi adres
strony WWW:
http://bcpw.bg.pw.edu.pl/publication/1546
Trzeci adres
strony WWW:
http://www.wszechswiat.agh.edu.pl/
ISSN: 0043-9592
Index Copernicus: 2012: 1,70 ; 2013: 1,87 ; 2014: 18,37 ; 2015: 35,16
Punktacja MNiSZW: 2012: 1 ; 2012a: 1 ; 2015: 2 ; 2016: 2 ; 2017s: 2
Data początkowa: 1882
Data online: 2002
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika
Symbol UKD: 5
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1898/1-1899/52 ; 1930/1-1931/10 ; 1945/1-1945/3 ; 2011/1-3-
Abstrakty: 2011/1-3-
Pełne teksty: 1898/1-1899/52 ; 1930/1-1931/10 ; 1945/1-1945/3 ; 2011/1-3-2014/1-3
Wskazówki dla autorów: http://www.wszechswiat.ptpk.org/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=53
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-11-25
Dziedzina:nauki przyrodnicze
Indeksowane w:AGRO
Bibliografia Geografii Polskiej
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »