English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica - Aesthetica - Practica
Poprzednie tytuły: Publikowany zamiast: Acta Universitatis Lodziensis. Seria 1, Nauki Humanistyczno-Społeczne
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica: 1981-2014
Adres strony WWW: http://www.folia-eap.uni.lodz.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/4360
Trzeci adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/395/
Czwarty adres
strony WWW:
https://czasopisma.uni.lodz.pl/philosophica/index
ISSN: [e]2353-9631 ; [p]0208-6107
Punktacja MNiSZW: 2007: 2 ; 2009a: 2 ; 2010a: 9 ; 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 6 ; 2019: 20
Data początkowa: 1981
Data online: 1981
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Łódzki
Symbol UKD: 1
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 1981/1-
Abstrakty: 1981/1-
Pełne teksty: 1981/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.filozof.uni.lodz.pl/folia/info.html
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-11-23
Dziedzina:filozofia
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »