English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
Poprzednie tytuły: Komunikaty: 1949-1950
Adres strony WWW: http://ip.olsztyn.pl/kwartalnik-naukowy-komunikaty-mazursko-warminskie/
Drugi adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/328/
Trzeci adres
strony WWW:
http://olsztyn.ap.gov.pl/komunikaty-mazursko-warminskie
ISSN: 0023-3196
Index Copernicus: 2013: 4,55 ; 2014: NI ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2010c: 9 ; 2012: 6 ; 2012a: 6 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10
Data początkowa: 1949
Data online: 1957
Wydawca/Instytucja sprawcza: Stacja Naukowa Polskiego Towarzystwa Historycznego (Instytut Mazurski) w Olsztynie ; Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie
Symbol UKD: 943.8
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1957/1-2015/4 ; 2017/1-2017/4
Pełne teksty: 1957/1-2015/4 ; 2017/1-2017/4
Wskazówki dla autorów: http://www.obn.olsztyn.pl/komunikaty/informacje_redagowanie.php
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-11-23
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:BazHum
PBB - Polska Bibliografia Bibliologiczna
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
Bibliografia Geografii Polskiej
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »