English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Ikonotheka
Adres strony WWW: http://www.ikonotheka.ihs.uw.edu.pl/
Drugi adres
strony WWW:
https://ikonotheka.pl/resources/html/cms/MAINPAGE
DOI: 10.5604/01.3001
ISSN: 0860-5769
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2010a: 10 ; 2012: 10 ; 2012a: 10 ; 2013: 10 ; 2014: 10 ; 2015: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10
Kategoria ERIH: 2007: NAT
Data początkowa: 1990
Data online: 2015
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Warszawski. Instytut Historii Sztuki
Symbol UKD: 7.03(091)
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2015/25-
Abstrakty: 2015/25-
Wskazówki dla autorów: http://ikonotheka.ihs.uw.edu.pl/dla-autorow/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-11-23
Dziedzina:sztuka
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
Bibliografia Geografii Polskiej
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »