English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Dziennik Urzędowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Poprzednie tytuły: Dziennik Urzędowy Ministerstwa Rolnictwa: 1961-1981
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej: 1981-1985
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej: 1986-1989
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej: 1990-1999
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 1999-2001
Adres strony WWW: https://edziennik.minrol.gov.pl/#/booktabs
ISSN: 1895-5584
Data początkowa: 1961
Data online: 2001
Wydawca/Instytucja sprawcza: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Symbol UKD: 338.439 ; 63
Częstotliwość: nieregularne
Spisy treści: 2001/1-
Pełne teksty: 2001/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-05-16
Dziedzina:rolnictwo
prawo
« Powrót do wyszukiwania »