English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Humanistyka i Przyrodoznawstwo
Poprzednie tytuły: Biuletyn Naukowy - Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie: 1986-1994
Adres strony WWW: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/hip
Drugi adres
strony WWW:
http://uwm.edu.pl/hip/
Trzeci adres
strony WWW:
http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/artykul/14/czytelnia.html
Czwarty adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/542/
DOI: 10.31648/hip
ISSN: 1234-4087
Index Copernicus: 2012: 4,45 ; 2013: 4,67 ; 2014: 45,05 ; 2015: 55,51
Punktacja MNiSZW: 2007: 2 ; 2009a: 2 ; 2009c: 6 ; 2010a: 9 ; 2012: 7 ; 2012a: 7 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7 ; 2019: 20
Data początkowa: 1986
Data online: 1994
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Wydział Humanistyczny. Instytut Filozofii
Symbol UKD: 009 ; 63
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1994/0-
Abstrakty: 2006/12-
Pełne teksty: 2006/12-
Wskazówki dla autorów: http://www.uwm.edu.pl/hip/content/informacje-dla-autor%C3%B3w
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-11-23
Dziedzina:filozofia
nauki przyrodnicze
Indeksowane w:BazHum
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »