English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Folia Turistica
Adres strony WWW: http://www.folia-turistica.pl/
ISSN: [e]2353-5962 ; [p]0867-3888
Index Copernicus: 2008: 3,43 ; 2009: 3,58 ; 2010: 3,73 ; 2012: 3,79 ; 2013: 5,77 ; 2014: 69,11 ; 2015: 59,05
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 6 ; 2010a: 9 ; 2012: 8 ; 2012a: 8 ; 2013: 7 ; 2014: 7 ; 2015: 11 ; 2016: 11 ; 2017s: 11
Data początkowa: 1990
Data online: 1990
Wydawca/Instytucja sprawcza: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków)
Symbol UKD: 379.85
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1990/1-
Abstrakty: 1990/1-
Pełne teksty: 2009/20-
Wskazówki dla autorów: http://www.folia-turistica.pl/index.php/pl/dla-autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-05-16
Dziedzina:turystyka
Indeksowane w:Bibliografia Geografii Polskiej
IC Journals Master List
SPORT
BazEkon
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »