English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Ethnologia Polona
Adres strony WWW: http://www.iaepan.edu.pl/czasopisma/ep.html
Drugi adres
strony WWW:
http://iaepan.vot.pl/wydawnictwo/czasopisma/ethnologia-polona/o-czasopismie
Trzeci adres
strony WWW:
http://rcin.org.pl/publication/75049
ISSN: 0137-4079
Index Copernicus: 2013: 2,99 ; 2014: NI ; 2015: 55,80
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2009b: 6 ; 2010a: 9 ; 2010a: 10 ; 2012: 10 ; 2012a: 10 ; 2013: 10 ; 2014: 10 ; 2015: 13 ; 2016: 13 ; 2017s: 13 ; 2019: 20
Kategoria ERIH: 2007: NAT ; 2010: NAT
Data początkowa: 1975
Data online: 2005
Wydawca/Instytucja sprawcza: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Symbol UKD: 39
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2004/25-2012-2017/38
Abstrakty: 2004/25-2012-2017/38
Pełne teksty: 2012-2013/33-34-2017/38
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-11-22
Dziedzina:etnologia
Indeksowane w:BazHum
IC Journals Master List
IC Journals Master List2
Anthropological Index Online
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »