English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Dzieje Najnowsze
Adres strony WWW: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/DN
Drugi adres
strony WWW:
http://www.dn-ihpan.edu.pl
Trzeci adres
strony WWW:
http://rcin.org.pl/publication/3840
Czwarty adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/309/
DOI: 10.12775/DN
ISSN: [e]2451-1323 ; [p]0419-8824
Index Copernicus: 2012: 4,27 ; 2013: NI ; 2014: NI ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2007: 6 ; 2009a: 6 ; 2010a: 9 ; 2010a: 10 ; 2012: 12 ; 2012a: 12 ; 2013: 10 ; 2014: 10 ; 2015: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10 ; 2019: 70
Kategoria ERIH: 2007: NAT ; 2011: INT1
Data początkowa: 1969
Data online: 1997
Wydawca/Instytucja sprawcza: Instytut Historii PAN ; Wyższa Szkoła Humanistyczna (Pułtusk)
Symbol UKD: 94
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1969/1/1-
Abstrakty: 1997/1-1999/4 ; 2015/41/1-
Pełne teksty: 1997/29/1-2006/38/4 + Wybrane artykuły dostępne w bibliotece cyfrowej ; 2015/41/1-
Uwagi: http://www.dig.com.pl/index.php?s=wyniki&rodz=9&id=5
Wskazówki dla autorów: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/DN/about/submissions#authorGuidelines
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-11-22
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:BazHum
PBB - Polska Bibliografia Bibliologiczna
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
Bibliografia Geografii Polskiej
Katalog Czasopism Kulturalnych
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »