English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Czasopismo Prawno-Historyczne
Adres strony WWW: https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/1755
Drugi adres
strony WWW:
http://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph
Trzeci adres
strony WWW:
http://cph.amu.edu.pl
DOI: 10.14746/cph
ISSN: 0070-2471
Index Copernicus: 2015: 43,98
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2008: 6 ; 2009a: 6 ; 2010a: 9 ; 2012: 8 ; 2012a: 8 ; 2013: 7 ; 2014: 7 ; 2015: 9 ; 2016: 9 ; 2017s: 9 ; 2019: 40
Data początkowa: 1948
Data online: 2006
Wydawca/Instytucja sprawcza: Instytut Historii PAN ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Prawa i Administracji
Symbol UKD: 321 ; 34
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2010/1-
Abstrakty: 2010/1-
Pełne teksty: 2010/1-
Wskazówki dla autorów: http://cph.amu.edu.pl/index.php?page=wskazowki-dla-autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-11-22
Dziedzina:prawo
historia i archiwistyka
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities2
IC Journals Master List
ABI/INFORM Complete
ABI/INFORM Global
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »