English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Chrześcijaństwo, Świat, Polityka
Adres strony WWW: http://www.chsp.waw.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://www.politologia.uksw.edu.pl/zeszyty/
Trzeci adres
strony WWW:
http://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/csp/index
Czwarty adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/575/
DOI: 10.21697/csp
ISSN: 1896-9038
Index Copernicus: 2012: 3,50 ; 2013: NI ; 2014: 27,23 ; 2015: 35,98
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7 ; 2019: 20
Data początkowa: 2006
Data online: 2006
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Katedra Współczesnej Myśli Społecznej Kościoła
Symbol UKD: 23/28 ; 32
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2006/1-
Abstrakty: 2014/17-18-
Pełne teksty: 2006/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.chsp.waw.pl/dla-autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-11-22
Dziedzina:religioznawstwo i teologia
Indeksowane w:BazHum
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »