English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Dynamic Econometric Models
Adres strony WWW: http://www.dem.umk.pl/dem/index.html
Drugi adres
strony WWW:
http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/DEM
Trzeci adres
strony WWW:
https://wydawnictwo.umk.pl/pl/magazines/series/2755/dynamic-econometric-models-122012
DOI: 10.12775/DEM
ISSN: [e]2450-7067 ; [p]1234-3862
Index Copernicus: 2011: 4,96 ; 2012: 6,71 ; 2013: 6,98 ; 2014: 97,14 ; 2015: 101,99
Punktacja MNiSZW: 2008: 4 ; 2010a: 9 ; 2012: 8 ; 2012a: 8 ; 2013: 8 ; 2014: 8 ; 2015: 13 ; 2016: 13 ; 2017s: 13
Data początkowa: 1994
Data online: 1994
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Symbol UKD: 519.86
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1994/1-
Abstrakty: 2004/6-
Pełne teksty: 2004/6-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-05-15
Dziedzina:matematyka
ekonomia
Indeksowane w:ERIH Plus
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
BazEkon
ABI/INFORM Complete
ABI/INFORM Global
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »