English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Artium Quaestiones
Adres strony WWW: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/aq
Drugi adres
strony WWW:
http://arthist.amu.edu.pl/wydania-artium-quaestiones/call-for-papers/
Trzeci adres
strony WWW:
https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/8378
Czwarty adres
strony WWW:
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones
DOI: 10.14746/aq
ISSN: 0239-202X
Index Copernicus: 2015: 42,17
Punktacja MNiSZW: 2007: 6 ; 2009a: 6 ; 2010a: 9 ; 2010a: 10 ; 2012: 10 ; 2012a: 10 ; 2013: 10 ; 2014: 10 ; 2015: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10 ; 2019: 40
Kategoria ERIH: 2007: NAT ; 2011: NAT
Data początkowa: 1983
Data online: 2000
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Instytut Historii Sztuki
Symbol UKD: 7.03(91)
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1979/1-
Pełne teksty: 1979/1-
Wskazówki dla autorów: http://arthist.amu.edu.pl/wydania-artium-quaestiones/dla-autorow/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-11-21
Dziedzina:sztuka
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities2
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »