English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym
Adres strony WWW: http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/1346
Trzeci adres
strony WWW:
https://czasopisma.uni.lodz.pl/annales
Czwarty adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/377/
DOI: 10.18778/1899-2226
ISSN: [e]2353-4869 ; [p]1899-2226
Index Copernicus: 2012: 3,78 ; 2013: 4,73 ; 2014: 66,16 ; 2015: 74,41
Punktacja MNiSZW: 2007: 2 ; 2009a: 2 ; 2010a: 2 ; 2010c: 6 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10 ; 2019: 20
Data początkowa: 1998
Data online: 1998
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Łódzki
Symbol UKD: 395:346.54
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1998/1-
Abstrakty: 2005/8/1-
Pełne teksty: 2005/8/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/pliki/wskazowki.pdf
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-11-21
Dziedzina:prawo
etyka
ekonomia
nauki polityczne
kulturoznawstwo
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
ABI/INFORM Global
DOAJ - Directory of Open Access Journals
BazEkon
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »