English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Organization and Management = Organizacja i Kierowanie
Poprzednie tytuły: Organizacja i Kierowanie
Adres strony WWW: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/kzif/publikacje/koik/Strony/default.aspx
Drugi adres
strony WWW:
http://journals.pan.pl/dlibra/journal/113059
ISSN: [e]2300-2530 ; [p]0137-5466
Index Copernicus: 2001: 0,10 ; 2002: 0,10 ; 2003: 0,10 ; 2004: 0,10; 2005: 0,10 ; 2011: 2,94 ; 2012: 4,81 ; 2013: 5,22 ; 2014: 59,47 ; 2015: 62,75
Punktacja MNiSZW: 2007: 6 ; 2009a: 6 ; 2010a: 9 ; 2012: 8 ; 2012a: 8 ; 2013: 8 ; 2014: 8 ; 2015: 14 ; 2016: 14 ; 2017s: 14
Data początkowa: 1975
Data online: 2008
Wydawca/Instytucja sprawcza: Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN ; Centrum Badań Przedsiębiorczości i Zarządzania PAN ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Zarządzania ; Instytut Organizacji i Kierowania
Symbol UKD: 65.01
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2008/2-
Abstrakty: 2008/2-
Pełne teksty: 2008/2-
Wskazówki dla autorów: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/wymogi/Strony/default.aspx
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-10-16
Dziedzina:organizacja i zarządzanie
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
BazEkon
ABI/INFORM Complete
ABI/INFORM Global
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »