English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Socjologiczno-Historyczna. Historia
Adres strony WWW: http://wydawnictwo.univ.rzeszow.pl/advanced_search_result.php?keywords=eria+Socjologiczno-Historyczna&x=12&y=13
ISSN: 1730-3486
Data początkowa: 2003
Data online: 2003
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Rzeszowski
Symbol UKD: 93/94 ; 94(438)
Częstotliwość: nieregularne
Spisy treści: 2003/1-2005/2
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-11-20
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »