English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Ekonomiczna. Ekonomika Rolnictwa
Adres strony WWW: http://wydawnictwo.univ.rzeszow.pl/advanced_search_result.php?keywords=ekonomika+rolnictwa&x=0&y=0
ISSN: 1730-346X
Index Copernicus: 2001: 2,00 ; 2002: 1,90 ; 2003: 1,89 ; 2004: 1,89 ; 2005: 1,89 ; 2011: 4,41
Data początkowa: 2003
Data online: 2003
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Rzeszowski
Symbol UKD: 338.43
Częstotliwość: nieregularne
Spisy treści: 2003/1-2004/2
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-11-10
Dziedzina:rolnictwo
ekonomia
Indeksowane w:IC Journals Master List
BazEkon
« Powrót do wyszukiwania »