English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Echa Przeszłości
Poprzednie tytuły: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Prace Historyczne: 1997-1998
Adres strony WWW: http://www.echaprzeszlosci.pl/
Drugi adres
strony WWW:
https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ep
Trzeci adres
strony WWW:
http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/artykul/14/czytelnia.html
Czwarty adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/527/
ISSN: [e]2450-078X ; [p]1509-9873
Index Copernicus: 2014: 44,05 ; 2015: 49,44
Punktacja MNiSZW: 2007: 2 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 6 ; 2012a: 6 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 9 ; 2016: 9 ; 2017s: 9 ; 2019: 20
Data początkowa: 1997
Data online: 2000
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn). Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
Symbol UKD: 93/94
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2000/1-
Pełne teksty: 2000/1-
Wskazówki dla autorów: http://echaprzeszlosci.pl/zasady-dla-autorow/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-11-20
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
Scopus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »