English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Polityka i Społeczeństwo
Adres strony WWW: http://www.politologia.univ.rzeszow.pl/pl/polityka-i-spoleczenstwo/
Drugi adres
strony WWW:
http://www.pbc.rzeszow.pl/publication/5769
Trzeci adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/731/
Czwarty adres
strony WWW:
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-96bf42e8-802f-493f-ae48-ba44fb9d8aee
DOI: 10.15584/polispol
ISSN: 1732-9639
Index Copernicus: 2012: 5,13 ; 2013: 6,41 ; 2014: 68,28 ; 2015: 67,07
Punktacja MNiSZW: 2008: 2 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 9 ; 2016: 9 ; 2017s: 9 ; 2019: 20
Data początkowa: 2004
Data online: 2004
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Politologii
Symbol UKD: 32
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2004/1-
Abstrakty: 2004/1-
Pełne teksty: 2004/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.politologia.univ.rzeszow.pl/pl/polityka-i-spoleczenstwo/autorzy
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-11-20
Dziedzina:socjologia
nauki polityczne
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »