English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Kierunek Wod-Kan
Poprzednie tytuły: Branżowy Magazyn Przemysłowy: 1997-2000
Ochrona Środowiska. Gospodarka Komunalna: 2001-2014
Adres strony WWW: http://www.kierunekwodkan.pl/
ISSN: 1734-8021
Data początkowa: 2001
Data online: 2005
Wydawca/Instytucja sprawcza: BMP
Symbol UKD: 628.5
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2005/1-
Branżowe:TAK
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-06-30
Dziedzina:ochrona środowiska
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »