English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Okulistyka
Adres strony WWW: http://www.okulistyka.com.pl/_okulistyka/index.php
ISSN: [e]1689-362X ; [p]1505-2753
Index Copernicus: 2001: 1,87 ; 2002: 1,85 ; 2003: 1,84 ; 2004: 2,94 ; 2005: 3,86 ; 2006: 3,87 ; 2007: 3,89 ; 2008: 3,14 ; 2010: 3,69 ; 2011: 3,54 ; 2012: 4,14 ; 2013: 4,36 ; 2014: 25,75 ; 2015: 35,52
Punktacja MNiSZW: 2008: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 1998
Data online: 1998
Wydawca/Instytucja sprawcza: Oftal Sp. z o.o.
Symbol UKD: 617.7
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1998/1-
Abstrakty: 2003/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.okulistyka.com.pl/_okulistyka/index.php?str=43
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-10-16
Dziedzina:medycyna
okulistyka
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »