English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Philosophiae Christianae
Adres strony WWW: http://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch
Drugi adres
strony WWW:
http://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=997
Trzeci adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/399/
DOI: 10.21697/spch
ISSN: 0585-5470
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 8 ; 2012a: 8 ; 2013: 9 ; 2014: 9 ; 2015: 11 ; 2016: 11 ; 2017s: 11 ; 2019: 20
Data początkowa: 1965
Data online: 1965
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa). Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Symbol UKD: 1 ; 282
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1965/1/1-
Abstrakty: 1965/1/1-
Pełne teksty: 1965/1/1-
Wskazówki dla autorów: http://spch.uksw.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=103&lang=pl
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-11-19
Dziedzina:religioznawstwo i teologia
filozofia
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »