English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Problemy Kryminalistyki
Adres strony WWW: http://clk.policja.pl/clk/wydawnictwo/biblioteka/problemy-kryminalistyk
Drugi adres
strony WWW:
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-827521ee-4ff9-40b1-841f-7568a6a13132
ISSN: 0552-2153
Index Copernicus: 2001: 1,52 ; 2002: 1,50 ; 2003: 1,49 ; 2004: 1,49 ; 2005: 1,49 ; 2012: 3,29 ; 2013: 5,02 ; 2014: 57,26 ; 2015: 66,97
Punktacja MNiSZW: 2009b: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 6 ; 2012a: 6 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 9 ; 2016: 9 ; 2017s: 9
Data początkowa: 1982
Data online: 2005
Wydawca/Instytucja sprawcza: Komenda Główna Policji
Symbol UKD: 343.9
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2005/1-2017/298(4)
Abstrakty: 2006/1-2017/298(4)
Pełne teksty: 2006/1-2017/298(4)
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-11-09
Dziedzina:prawo
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »